English Version

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

EQCM

Mikrowaga M106

EQCM G106
rozdzielczość 0.1 ng
automatyczny test kryształu
100 pomiarów / sek
współpraca z komputerem
wyjście analogowe
dwa wejścia analogowe

    Mikrowaga kwarcowa M106 jest czułym przyrządem przeznaczonym do precyzyjnych pomiarów bardzo małych zmian masy w zakresie od 1ng do 100mg. Umożliwia pomiar zmian częstotliwości drgań rezonansowych elektrody, jako funkcji zmieniającego się potencjału i prądu podczas elektrolizy. Metoda ta stanowi połączenie badań woltoamperometrycznych z obserwacjami zmian masy rzędu nanogramów, zachodzącymi na powierzchni elektrody pracującej. (więcej)

    Mikrowaga kwarcowa M106 składa się z dwóch zasadniczych zespołów: generatora i jednostki centralnej. Zespół generatora ma za zadanie odebranie informacji o zmianie częstotliwości rezonatora kwarcowego znajdującego się w obwodzie generatora pomiarowego. Zmiana częstotliwości rezonansowej ma miejsce dla każdej zmiany masy sztywno związanej z metalową elektrodą. Płytka kwarcowa stanowi dno naczynia elektrochemicznego, które umieszczone jest w uchwycie związanym z łatwo wymienną wkładką. Dzięki temu możliwa jest szybka zmiana kryształu na inny. Takie rozwiązanie umożliwia także niezależną pracę kilku osób na jednej mikrowadze. Elektroda płytki kwarcowej mająca kontakt z roztworem w procesach elektrochemicznych pełni jednocześnie funkcję elektrody pracującej (EW). W urządzeniu wykorzystywane są rezonatory kwarcowe o częstotliwości rezonansu podstawowego f = 10 MHz i średnicy ok. 14 mm.

    Mikrowaga kwarcowa M106 mierzy zmianę częstotliwości dwiema metodami: przez pomiar okresu przebiegu mierzonego (pomiar szybki), oraz przez klasyczny pomiar częstotliwości w czasie 1s. Wewnętrzny komputer przelicza zmierzony okres na częstotliwość oraz obie wielkości na masę. Przed rozpoczęciem pomiaru wykonywane są automatyczne testy rezonatora związanego z naczyniem elektochemicznym w celu zwiększenia dokładności wyznaczania zmian masy.

  PRZYKŁADOWY ZAKRES ZASTOSOWAŃ  


  DODATKOWE MOŻLIWOŚCI  


  PARAMETRY TECHNICZNE  

Częstotliwość podstawowa rezonatora kwarcowego stosowanego do pomiaru10.000 MHz ±10kHz
Zakres zmian częstotliwości w czasie pomiarów0 - 100 kHz.
Rozdzielczość wyznaczania częstotliwości0,1 Hz
Maxymalna ilość pomiarów w ciągu 1 sekundy (dla f > 200Hz)ok. 100
Zakres wyznaczania przyrostów masy1ng - 100µg
Rozdzielczość wyznaczania masy0,1 ng
Napięcie wyjścia analogowego0 - 10V
Dokładność przetwarzania C/A±1% ±1mV
Zakres napięć wejściowych X i Y-10V - +10 V
Dokładność pomiaru napięcia±1% wartości mierzonej ±0.5% zakresu
Zasilanie220 V, 50 Hz

  ARTYKUŁY  Więcej informacji: meeck@meeck.pl